Flyglitteraturträffen 7-8 oktober 2017

Rösta på Årets svenska flygbok

Nominering till Årets svenska flygbok 2017
Fem böcker ur bokårets utgivning har nominerats till omröstning. Omröstning sker i tre olika jurygrupper som alla genom viktning har lika stor påverkan.

• Den första jurygruppen består av en mindre grupp vana flygbokläsare.

• Grupp två är Folkets röst. Fram till den 20/9 är det möjligt för alla att rösta på den bok man vill se som vinnare. Röstningen går till så att du i en e-post skriver ner titeln på den bok du vill rösta på samt ditt eget namn och adress och skickar till FLIT på adressen flit@flyglitteratur.se. Om du inte har tillgång till epost går det även bra att poströsta genom att skicka ett brev eller vykort till Henrik Tisell, Dalvägen 21, 694 37 Hallsberg där du enligt ovan anger vilken bok du vill rösta på samt vem du är.

• Den sista jurygruppen är deltagarna vid flyglitteraturträffens möte.

Fem böcker nominerade till Årets svenska flygbok 2017

2. Svenskt flyg under kalla kriget

Författare: Lennart Andersson, Michael Fredholm, Mats Hugosson, Christer Lokind, P-G Lundborg, Thomas Magnusson och Simon Olsson.
Förlag: Medströms förlag
ISBN: 9789173291347
Pris: 317 kr
Format: 240 x 175 mm, 256 sidor.

Under det kalla kriget hade Sverige ett av världens största flygvapen. Det bestod nästan enbart av svenska stridsflygplan. Bara stormakterna gjorde liknande ansträngningar. Satsningen berörde hela samhället. Överallt i landet fanns flygflottiljer, hemliga vägbaser och förråd, liksom den svenska flygindustrin med mer än tusen underleverantörer - om kriget skulle komma. Men hur såg egentligen den svenska krigsplanen ut? De taktiska anvisningarna för flyget, som fram till nu varit hemliga, presenteras här i detalj med hjälp av kartor och grafik. Så skulle luftkriget över Östersjön ha utkämpats!
Boken inleds med var sitt kapitel om de svenska stridsflygplanen under det kalla kriget, Tunnan, Lansen, Draken, Viggen och Gripen. Sedan följer kapitel om flygspaning, signalspaning, om olika incidenter, U 137 och om de polska tavelförsäljarna.
Boken är rikt illustrerad med mycket fina kartor och massor av bilder.

4. Med last genom luften
- Svenskt transportflyg under kalla kriget

Författare: Lennart Andersson
Förlag: Z-förlaget
ISBN: 9789198325904
Pris: 230 kr
Format: 230 x 155 mm, 208 sidor, inbunden

Boken handlar om det svenska militära transportflyget under kalla kriget. Den är uppbyggd som de tidigare böckerna om Attack-, jakt- och spaningsflyget under det kalla kriget. Det rör sig alltså om organisationen av transportflyget i händelse av krig. Transportflyget, främst de förband som vid beredskap eller krigsutbrott skulle organiseras med personal och flygplan från de civila flygbolagen, var en förutsättning för att mobiliseringen skulle kunna genomföras. Detta gällde särskilt försvaret av Norrland och Gotland. Transportflyg var också av avgörande betydelse för flygvapnets förmåga till ombasering och för materielförsörjningen. I jämförelse med de "spetsiga" flygslagen har transportflyget kommit i skymundan i historieskrivningen.
Boken är främst baserad på de hemliga och kvalificerat hemliga arkiv som finns på Krigsarkivet och Högkvarteret. Den illustreras med kartor, tabeller och foton.

5. Mina äventyr som djungelpilot

Författare: Elin Larsson och Emil Sergel
Förlag: Roos & Tegnér
ISBN: 9789187905520
Pris: 199 kr
Format: 232 x 177 mm, 160 sidor, inbunden

Elin Larsson hade haft en dröm om att bli pilot hela sitt unga liv och det klarade hon också att förverkliga. Det var svårt med pilotjobb efter 9-11, vulkanaska över norra Europa osv., så hon jobbade gratis, segelflygbogserade och med att lyfta fallskärmshoppare med en Cessna Caravan för att samla flygtimmar. Hon hade besökt Bali för att surfa längs de fantastiska stränderna.
Hon googlade på skoj Caravan och Indonesien och fick träff på flygbolaget Susi Air. Sökte jobb där och fick det. Detta var starten på ett helt fantastiskt äventyr bland djungel och tveksamma landningsbanor. Elin är en riktig äventyrare med mycket skinn på näsan. Hon har klättrat i Himalaya och ägnat sig åt några andra extremsporter. Då jag fick den här boken i posten och började läsa, var jag bara tvungen att läsa vidare till slutet. Måste ju få veta hur det gick till slut. Läsglädje är ett ledord. Det enda negativa är den lilla texten i boken.

10. The Stockholm Run
Air transport between Britain and Sweden during WWII

Författare: Nils Mathisrud
Förlag: MMPBooks
ISBN: 9788365281159
Pris: 35,00 GBP
Format: A4, 344 sidor inbunden, text på engelska

Nu är den färdig efter drygt tio år av intensiv forskning - boken om Stockholmsrutten. Denna rutt var den enda förbindelsen med Storbritannien under andra världskriget och upprätthölls av britternas British Overseas Airways Corporation (BOAC), AB Aerotransport (ABA) och amerikanska American Air Transport Service (AATS). I dessa civila flygbolag flögs flygplanen av britter och norrmän (BOAC), svenskar (ABA) och amerikanare (AATS).
Boken inleds med kapitel om situationen i Norge och Sverige i början av andra världskriget och om de flygbolag som trafikerade Storbritannien. I och med Tysklands ockupation av Norge och Danmark så förändrades villkoren drastiskt. Därefter kommer kapitel om i tur och ordning BOAC, ABA och AATS/ATC. Dessutom beskrivs operationerna med amerikanska C-47 mellan Kallax och Nord-Norge. Så kommer ett omfattande kapitel om olyckor och incidenter.
Författaren är en plastmodellbyggare av rang och driver också egen hobbyfirma för dekalframställning. Detta avspeglar sig i kapitlet om målning och märkning som också är presenterat i fyrfärgstryck. 72(!) stycken av författarens egna profilteckningar av flygplan pryder detta kapitel på ett formidabelt sätt. Boken är faktamässigt ytterst detaljerad och mycket rikt illustrerad med svart-vita bilder där många aldrig tidigare har publicerats.

34. Flight Testing
Flygutprovning i Sverige

Författare: Hilbert Gustafsson, Lars-Åke Holm, Kjell Holmström, Stig Holmström och Per Pellebergs
Förlag: ÖFS
ISBN: 9789163925122
Pris: 280 kr
Format: 250 x 210 mm, 324 sidor, inbunden.

Den engelska huvudtiteln till trots så är det här en genomsvensk bok som författargruppen själva beskriver är Skriven av veteraner som själva var med. I det här fallet handlar det om 30 talet nu pensionerade flygutprovare verksamma vid SAAB och FMV i Linköping. Flygutprovning är inom den svenska flyglitteraturen tidigare sparsamt beskriven och då oftast som del i böcker om flygplanstyper men även i SAAB veteranernas förnämliga skrifter SAAB Minnen.
Boken vi nu ser är en omfattande beskrivning av vad som testas i flygsystemen och hur man arbetar. Vi får en inblick i den omfattande förberedelsefasen, genomförandefasen liksom även analysfasen. Testflygning förknippas många gånger med höga risker och ja, vissa prov är att betrakta som högriskprov som till exempel spinnprov medan många andra uppdrag är rätt vardagliga där till exempel instrument ska testats. Utvärderingen av flygproven startar i samma minut som flygningen och de följs ofta i realtid från marken. Långt ifrån alla prov kräver en flygning. Markproven både på bana och i testlabb är omfattande. Många tester görs i simulator innan man tar dem till luften och många gånger har prov genomförts i hjälpprovflygplan som Lansen och Viggen innan det är dags att utföra dem skarpt i exempelvis Gripen. Boken är avgränsad till främst Viggen- och Gripensystemen, mest beroende på att det var de systemen som författarna arbetade med och har minnen kring men även SAAB 340 och SAAB 105 berörs.
Författargruppen har lyckats bra med att ta fram en vacker, omfattande och läsvärd bok. Läsaren blir insatt i en värld som inte varit beskriven tidigare. Boken är rikligt illustrerad med bilder där många inte är publicerade tidigare.